Den påtvingade gemenskapen Av 11 juni 2012

För de flesta är social gemenskap någonting självklart. Att umgås med andra är något som människor gör utan att de ens reflekterar över det. Men så är det inte för alla. Det finns de som inte vill umgås. De som inte ser den sociala arenan som en självklar plats att befinna sig på, som av olika skäl inte deltar i det sociala livet, eller åtminstone försöker att delta så lite som möjligt. Jag är en av dem.

Läs mer ...

Den sjuka elitismen Av 14 mars 2012

Det finns en hierarki inom den psykiatriska vården; en som inte har att göra med vare sig människovärde eller behov av vård, utan med diagnoser. Vissa diagnoser rankas högre än andra, och följaktligen finns det även de som hamnar i botten.

Läs mer ...