Skip to main content
All Posts By

Shade Hassanvan

KULTURRecensionScenkonst

Act of Goodness på Backa Teater

Act of Goodness på Backa Teater påverkade mig - och förmodligen även de andra i publiken – på ett väldigt positivt sätt, skriver Shade Hassanvan. En vilja väcktes om att bry mig ännu mer om mina medmänniskor. Speciellt tiggare och andra grupper som har det extra svårt.
Shade Hassanvan
3 juni 2014