Benedictsson
Benedictsson

Det handlar inte om Strindberg. (Det handlar kanske inte om uttrar heller.)

Ni vet den här känslan man får när man är ny på en arbetsplats, kanske är man ny medarbetare på en webbtidning, och man har berättat att man är väldigt intresserad av litteratur och det liksom faller sig naturligt att skriva sin första artikel ”om litteratur” men man vet inte …