Skip to main content
Tag

Descartes

KULTURKonstnärliga uttryck

Utan dynamiken

Jag försöker få allt jag säger sagt utan dynamik. För det finns alltid en liten risk att någon hör. Och då finns också en liten risk för att någon faktiskt lyssnar.
Lea
17 oktober 2016
SAMHÄLLEKULTUR

Medvetandets natur

Vad är medvetandets beskaffenhet? Denna fråga kallas inom medvetandefilosofin den ontologiska frågan om medvetandets modus, och detta diskuteras i denna artikel. Texten tar upp tre teorier; substansdualismen, mind/brain-identitetsteorin och egenskapsdualismen.
Pantea Chaian
26 april 2013