innebär att vara människa
innebär att vara människa