Skip to main content
Tag

OCD

PSYKISK HÄLSAArtiklar

Sambandet OCD – moral/skuld

Det finns mycket att säga om symptomen för OCD. Det finns också mycket att säga om orsakerna till OCD. Här tänker vi dock begränsa oss till något som inte så ofta tas upp i den allmänna beskrivningen av tvångssyndrom – nämligen kopplingen mellan OCD och moral och skuld.
Redaktionen
14 juni 2013