Skip to main content
Tag

Psykisk hälsa

KULTURPSYKISK HÄLSASpel

Spel och Panikångest

Alla människor har ett mörker inom sig vars skepnad är dynamisk och konstant föränderlig. Hur mörkret uttrycker sig variera stort från människa till människa och hos vissa kan det sluka upp hela själen. Tillslut styr den våra liv. Men det går att trotsa mörkret.
Aleksandar Buntic
30 augusti 2017