Konstepidemin – mötesplats för konstnärligt skapande
Konstepidemin – mötesplats för konstnärligt skapande

Konstepidemin – mötesplats för konstnärligt skapande

Från gammalt epidemisjukhus till postmoderna konstnärers ateljéer. Tio byggnader, ca 4000 m2 ateljéyta och över hundra konstnärer utgör Föreningen Konstepidemin.

Skulptören Per Agélii arbetar med sten och brons i sin utomhusateljé.

Alldeles i närheten av Linnéplatsen och de göteborgska stoltheterna Slottsskogen och Botaniska trädgården huserar ett hundratal konstnärer i ett byggnadskomplex som i slutet av 1800-talet var ett epidemisjukhus.

Översiktsbild på Konstepidemins byggnader
Byggnadskomplexet som idag inhyser Konstepidemin var fram till slutet av 1960-talet ett epidemisjukhus.

Konstepidemin är en ideell förening som drivs av konstnärer och andra konstintresserade. Det var 1970- och 80-talens nybyggartrend och stegrande ateljéhyror i kombination med konstnärernas stillastående inkomster som blev upptakten till intresset för det gamla epidemisjukhuset. Sjukhuset hade sedan uppförandet av infektionskliniken på Östra Sjukhuset i slutet av 60-talet blivit nedlagt. Sista patienten skrevs ut 1970.
– Lokalerna hittade bildkonstnärerna Jens Mattiasson och Robert Jonsvik 1983 när de var ute och åkte i Jens gula Porsche, berättar Urban Larsson.
Urban är anställd på Konstepidemin och sköter bland annat uthyrningen av ateljéerna. Han berättar att idén att omvandla det gamla epidemisjukhusets lokaler till konstnärsateljéer mottogs väl av kommunen och att den första konstnären flyttade in 1987.
Föreningen Konstepidemins inkomster kommer i första hand från ateljéhyrorna men viss utåtriktad verksamhet får också statligt och kommunalt ekonomiskt stöd.

Urban Larsson stående på gården
Urban Larsson arbetar på Konstepidemin och är bland annat ansvarig för uthyrningen av ateljéerna.

Fristad för likasinnade

Under utvecklandet av Konstepidemin, som förening och samlingspunkt för konstnärssjälar, fanns en önskan att samla olika typer av konstutövare, att konstnärerna skulle mötas över gränser och ta del av varandras kunskaper och erfarenheter.
– Man ville att Konstepidemin skulle bli en fristad för folk med samma livsstil, säger Urban Larsson.
Och denna önskan genomsyrar fortfarande Konstepidemins utformning. På Konstepidemin hittar vi exempelvis bildkonstnärer, formgivare, designers, musiker och författare. Dessa kreativa själar har odlat fram en intressant och inspirerande miljö, en värld i sig.
– Här behöver man inte förklara sig för andra, man är omgiven av likasinnade, framhåller Urban.

Sedan Konstepidemins tidiga utveckling har det funnits ett kulturellt, socialt och politiskt engagemang bland föreningens konstnärer. Ett flertal av ateljéinnehavarna är engagerade i olika kommittéer i syfte att föra dialog med politiker och andra beslutsfattare.

Sverker Eklund stående i sin ateljé, omgiven av sina projekt och alster
Målaren och skulptören Sverker Eklund visar sin ateljé och berättar om sitt arbete.

Ateljéer istället för sjukhussalar

Majoriteten av de 105 ateljéerna som Konstepidemin förfogar över ligger i de gamla sjukhussalarna, som har delats in i flera rum för att ytan skulle utnyttjas så mycket som möjligt. Under rundvandringen visar Urban exempel på hur konstnärer har valt att använda sina lokaler. Många av ateljéerna är trånga och belamrade med hyresgästens allehanda verktyg, material och projekt. I de flesta ateljéerna är det högt i tak så många av konstnärerna har valt att bygga loft till förvaring av exempelvis material eller vilande och avslutade projekt.
Konstepidemin bedriver också internationellt utbyte, områdets fem gästateljéer med boende är avsedda speciellt för internationella konstnärer.

I barns och ungdomars värld

På Konstepidemin finns även en välutvecklad barn- och ungdomsorienterad verksamhet. Barnakademin riktar sig till barn i åldersgruppen 5-9 år och tar årligen emot drygt 1200 barn. Syftet med Barnakademin är att väcka barnens kreativitet samt stärka deras självkänsla i ett socialt sammanhang, framhålls det på Konstepidemins hemsida. De deltagande barnen får bekanta sig med olika typer av konstnärsmaterial och i grupp arbeta med spännande konstnärsprojekt.

Anna Gustavsson sittandes vid bongotrumma på sitt arbetsrum
Musikern Anna Gustavsson har bland annat komponerat musik till film och teater.

De Ungas Akademi är inriktad mot ungdomar och unga vuxna och driver bland annat sommarakademin DUSA samt vinterakademin DUVA. DUSA ingår i kommunens sommarjobbsprogram och möjliggör för ungdomar från gymnasiets estetiska program att under handledning av etablerade konstnärer genomföra någon form av konstnärligt projekt. DUVA drivs i samarbete med Ungdomssatsningen i Linnéstaden samt ungdomsprojektet Ung kultur 116 och går ut på att de unga deltagarna under handledning av Konstepidemins konstnärer guidas genom olika workshops. Slututställningar arrangeras både inom DUSA och inom DUVA.

Musik-, teater- och dansexperiment

Även Konstepidemins musik-, teater- och dansscen är väletablerad. Exempel på sådan verksamhet är den uppmärksammade larssons & ADAS teater samt musikklubben Brötz/Now som är inriktad mot experimentell musik.

Exteriörbild på Restaurang Blå Huset
Restaurang Blå Huset används som utställningshall av Konstepidemins konstnärer.

Världskänt galleri

På området finns fyra permanenta gallerier som visar utställningar året runt. Flera ljust målade rum utgör det primära och största galleriet, Galleri Konstepidemin. De estetiskt mörkare och råare gallerierna Bergrummet samt Pannrummet består av ett rum vardera. Det världskända Galleri hnoss är ett smyckesgalleri och drivs av en egen förening.
Även lunchrestaurangen Blå Huset tjänar som utställningshall för Konstepidemins konstnärer.

Utöver den väletablerade publikkontakten som de olika gallerierna och konstnärsscenerna vid Konstepidemin har är föreningen öppen för allmänheten genom ateljévisningar, workshops och den årliga Öppet Hus-dagen som traditionsenligt hålls i maj.
Dessutom är stödföreningen Konstepidemins Vänner öppen för allmänheten, för privatpersoner liksom för föreningar och företag. Som medlem får man bland annat information om utställningar och man deltar i Konstepidemins konstlotteri.

Skulptur föreställande Jens Mattiasson
Skulptur föreställande en av Konstepidemins grundare, Jens Mattiasson.

Konstnärliga kvaliteter och variation

Önskar man hyra ateljé på Konstepidemin kan man sätta upp sig på en kölista. Vid ledigförklarande av en plats är det en kommitté bestående av Konstepidemins verksamma konstnärer som beslutar om vem som skall erhålla den lediga ateljéplatsen. Viktiga aspekter i beslutsfattandet är den sökandes konstnärliga kvaliteter samt Konstepidemins grundtanke att olika typer av konstnärsgrupper ska finnas representerade på Konstepidemin. Dock är det ovanligt att konstnärer lämnar Konstepidemin vilket gör det ytterst svårt att få ateljéplats här.

Foto: Lars Lejring & Jonathan Sjöberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.