Bättre brinna upp än fejda ut
Bättre brinna upp än fejda ut