Skip to main content
Tag

stöd

PSYKISK HÄLSAArtiklarDepression

Den maktlöse medmänniskan

Närstående till deprimerade personer kan ofta uppleva en viss otillräcklighet när de ställs inför sin familjemedlems eller väns situation. I människans natur ligger att bry sig om varandra för att gruppen ska överleva. Och då vill man se till så att alla medlemmar har det bra för gruppens skull. Vi…
Redaktionen
5 januari 2012