Psykiatrin – valfrågan som politikerna glömde
Psykiatrin – valfrågan som politikerna glömde

Psykiatrin – valfrågan som politikerna glömde

Psykisk ohälsa är en växande problematik bland unga vuxna. Trots det lyfts den sällan upp som en enskild valfråga inom politiken. Vi mailade representanter för de politiska partier som har störst inflytande i samhället för att ta reda på deras ställning i frågan.

Så här i valtider cirkulerar många undersökningar och opinionsmätningar om temperaturen inför valet. Googlar man på partipolitik på nätet hänvisas man till en typisk lista på frågor som tas upp inom politiken; arbetsmarknad, sjukvård, äldreomsorg, skolväsen och så vidare.

Viktig men undangömd fråga

På 30-talet köade folk för mat. Nu köar alltfler för piller mot psykiskt lidande. Hur tacklar våra politiker denna problematik?
Bild: Joel Månsson

Psykisk ohälsa är något som vi på aspekt.nu intresserar oss för. Eller rättare sagt, det faktum att detta begrepp sällan diskuteras i politiska sammanhang.
Medan exempelvis äldreomsorgen i regel alltid lyfts upp som enskild sakfråga är psykisk ohälsa och psykiatrin något som oftast får nöja sig med att bakas in som en mer odefinierad del av vårdbegreppet. Det är tyvärr få människor som lyckas eller ens orkar, göra sin röst hörd om psykiatrin. Och till vilken nytta, när den nästan aldrig drivs som en politisk intressefråga?

Psykiatrin och sjukvården får allt större inverkan på individen i takt med att fler människor söker hjälp för sina psykiska problem. Men ett brinnande intresse för vad som försiggår inom psykiatrins väggar får oftast inte plats inom politiken.

Frågor till våra förtroendevalda

Vi på aspekt.nu lät skicka ut två frågor till de största partierna:
1. Hur ser ert partis plan ut på att förebygga psykisk ohälsa?
2. Hur ser er strategi ut för att utveckla den psykiatriska vården för unga i Göteborgsområdet?

Följande partier har på kommunalnivå blivit kontaktade av oss: Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna.
Vi hittade ingen mailadress till SD. När vi istället ringde blev vi hänvisade till en mailadress som tyvärr inte gick att nå fram till (vi reserverar oss naturligtvis för eventuell felstavning eller misskommunikation).
Följande partier har av okänd anledning valt att inte svara: S, M, V, FI och C.
Nedan har vi låtit sammanställa de svarsmail som vi fått under veckan.

KD
Kristina Carlsson, KD, hävdar att de ”länge arbetat för att stärka och utveckla skolhälsovården – bland annat för att kunna uppmärksamma problem hos unga i tid”. ”Detta kommer vi att fortsätta med tills vi ser en förbättring”, skriver hon vidare.
När det gäller psykiatrin har KD i sitt budgetförslag avsatt ökade resurser till denna enhet och påpekar att det är ett område inom vården som de anser har halkat efter de senaste åren. Mer konkret än så blir det alltså inte, trots att vi frågade efter plan och strategi och riktade frågan mot göteborgsområdet specifikt.

PP
Jacob Hallén, valkretsledare, ger ett ärligt och inte alltför insmickrande svar, då han inleder med att tydliggöra partiets enfrågestatus. Ingen formell plan för psykiatrin har diskuterats, ”men vi har med intresse noterat de forskningsrön som visar att fysisk motion fungerar som en viktig faktor i att både förebygga och behandla många former av psykisk ohälsa”, menar Hallén. Några konkreta förslag presenteras alltså inte på hur de ska gå till väga för att ”ändra samhället så att stressen minskar och hitta former som ger unga en möjlighet att hitta jobb och att utveckla intressen som leder till en meningsfull fritid”.
Hallén lyfter dock fram vikten av att ha en ”väl tilltagen fredad zon” där man ska kunna vara sig själv, utan inflytande av omgivningens krav, vilket går hand i hand med partiets integritetspolitik och således inte berör psykisk ohälsa på ett i praktiken påtagligt sätt. PP visar med andra ord inte ett större intresse än de utger sig för att ha för den här typen av frågor.

MP
Thomas R. Martinsson, MP, ger en målande beskrivning av ett samhälle med normer och strukturer formade utifrån människors behov och inte tvärtom. Han använder uttryck som ”rätten att få leva sitt liv som den man är”. Men det enda konkreta förslag som presenteras i hans mail är att förkorta arbetsdagarna.
MP:s förslag för att hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa är att använda moderna behandlingsmetoder som visat god effekt. Med mindre fokus på kortsiktiga lösningar som till exempel medicinering med ångestdämpande läkemedel,  vill man kompetensutveckla sjukvårdspersonalen och skapa bättre tillgänglighet till BUP. Hur man skall åstadkomma detta på ett konkret plan nämns inte över huvud taget.

FP

Det otvivelaktigt längsta mailet fick vi av FP:s Kristina Palmgren, som börjar med att tacka oss för att vi lyfter fram frågorna om psykisk ohälsa. Hon berättar om sitt eget och FP:s djupa engagemang för just de här frågorna och presenterar sig sedan som riksdagskandidat med plats 4 på valsedeln. Kristina ger ett sakkunnigt intryck, vilket ofta saknas när dessa frågor diskuteras. Hon hävdar vikten av att man som vårdsökande har rätt till hjälp, stöd och behandling snabbt. Man ska kunna känna sig trygg i att den hjälp man får faktiskt fungerar.
Hennes konkreta förslag för att förebygga psykisk ohälsa är att förbättra samverkan mellan olika insatser som berör individen, till exempel den mellan kommun och öppenvård. Även BUP:s samverkan med skolan. Att behandlingar som används måste vila på en vetenskaplig grund lyfts också fram som väldigt viktig.
Man vill minska arbetslösheten, vilket leder till dåligt självförtroende, genom att införa lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. 750 fler skolkuratorer, skolsjuksköterskor och skolpsykologer hoppas man ska kunna fungera som en tidig inkörsport till en nära kontakt, vilket i många fall kan vara avgörande för framtiden.
Ett annat spår är att starta kommunikationssajter på nätet där man ska kunna skicka frågor och funderingar genom e-post till förslagsvis en psykolog.

Om man vill läsa mer om Kristina Palmgrens politiska åsikter och tankar om psykiatrin hänvisar hon till några texter på sin blogg. De har också varit publicerade som insändare i Göteborgs-Posten.

http://kristinapalmgren.blogspot.com/2010/06/koerna-till-psykiatrin-maste-kortas.html
http://kristinapalmgren.blogspot.com/2010/07/osakra-behandlingar-for-unga.html
http://kristinapalmgren.blogspot.com/2010/07/beprovad-metod-ska-alltid-ga-forst.html

Slutligen vill vi på aspekt.nu poängtera vårt politiska oberoende, som publikation och i skrivandet av denna artikel. Vi har sammanställt de svarsmail som kommit in till oss utan avsikt att ta ett politiskt ställningstagande. Vi har heller inte granskat respektive partiprogram i denna fråga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.