Hjälp! Vart ska jag ta vägen?! En lathund för dig som drabbats av psykisk ohälsa
Hjälp! Vart ska jag ta vägen?! En lathund för dig som drabbats av psykisk ohälsa

Hjälp! Vart ska jag ta vägen?! En lathund för dig som drabbats av psykisk ohälsa

Vart tar man vägen när ens nattsömn ersätts av depressioner och ångestattacker eller stressen över jobb, skola och framtid tar över vardagen? Och vilka vägar finns det att komma tillbaka på fötterna igen? Oddsen att finna sin räddning bland telefonkatalogens sjukvårdssidor är ungefär lika höga som att få ett humanitärt bemötande på psykakuten, enligt många drabbade. Tyvärr. Men det finns hjälp, även om man ofta måste leta för att hitta den.

Med motivationen att slå hål på stigmatiseringen av psykisk ohälsa vill vi på aspekt.nu vara med och göra det lättare för den som drabbas av psykisk ohälsa att finna rätt hjälp – från början.

Akut

Dagtid:

Dygnet-runt-verksamhet:

 • Östra sjukhusets psykiatriska akutmottagning, rådgivning tel. 031-343 69 00, öppen mottagning dygnet runt.
 • Sjukvårdsupplysningen tel. 1177, sjuksköterskeväxel som ger råd och vägleder dig till rätt sjukvårdsinstans.

Hjälplinjer

 • Nationella hjälplinjen tel. 020-22 00 60 mellan kl. 13–22, även mailkontakt på www.hjalplinjen.se
 • Jourhavande Kompis (upp till 25 år): tel. 020-22 24 44, mån–fre kl. 18–22, lör–sön kl. 14–18, även chatt på www.jourhavandekompis.se
 • Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 mellan kl. 21–06
 • Jourhavande präst begärs genom 112 mellan kl. 21–06
 • Röda korsets telefonjour 0771-900 800 mellan kl. 14–22

Hjälp på vägen

I Göteborg finns det två möjligheter att få hjälp med att kontakta vårdinstanser och myndigheter som vem som helst kan använda sig av.

Personligt ombud:

 • Personligt ombud bedrivs av Bräcke Diakoni på uppdrag av Göteborgs Stad för att underlätta och vara ett stöd för individen i såväl kontakten med myndigheter som formulerandet av hjälp gentemot berörda insatser. Kontakten förmedlas i form av ett kontaktmannaskap som följer dig under en planlagd period då du behöver extra stöd och hjälp att hitta rätt på längre sikt. Tjänsten är tillgänglig för boende inom Göteborg. Härryda och Mölndal har också avtal med Bräcke Diakoni angående denna tjänst. Personligt ombud kan kontaktas av såväl anhöriga, inblandade myndigheter som individen själv.
  Växel: 031-50 25 00, info: www.goteborg.se
 • Brukarstödscentrum. Brukarstödcentrum drivs av Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad och fyller en liknande funktion som Personligt ombud. Vid psykiska funktionsnedsättningar (såväl tillfälliga som konstanta) erbjuder de individanpassat stöd i form av rådgivning via mail, telefon eller personligt besök. Du kan få hjälp i en enskild fråga som rör din situation eller med att hitta rätt hjälpåtgärder på sikt.
  Tel: 031-367 98 22, mail: , info: www.gbghso.se

Samhällsinsatser

Försäkringskassan

Om du är fast anställd och blir sjukskriven tar du kontakt med Försäkringskassan. Även om du inte är anställd kan du ha rätt till ersättning vid sjukdom. Skicka alltid in ditt sjukintyg till dem för att få det bedömt och se om du är berättigad till någon ersättning.

Socialtjänsten

Om Försäkringskassans svar är negativt eller om du tvingas vänta en period på att få svar, kontakta mottagningsenheten på ditt socialkontor och boka ett nybesök där du beskriver din livssituation. Det är ytterst deras ansvar att se till att du inte står helt utan inkomst. Telefonnummer dit hittar du på www.goteborg.se.

Socialtjänsten tillhandahåller även kontaktpersonsverksamheten som på sikt kan berättiga den som har svår social fobi eller depression till en boendestödjare som kan komma på hembesök och vara ett stöd i vardagliga sysslor som t. ex. matinköp.

Långsiktig planering

Sök dig till en läkare som tar dina problem på allvar och har resurser att hjälpa dig både medicinskt och med vidareförmedling till andra sjukvårdskontakter om det blir aktuellt. Om du behöver vara sjukskriven en period är det i första hand den läkaren som kommer att skriva dina sjukintyg. Du har rätt att byta vårdcentral om du inte trivs. För att få en regelbunden samtalskontakt finns olika vägar att gå. Du kan bli remitterad till en kurator eller psykolog på vårdcentralen, eller få en remiss till öppenpsykiatrin om läkaren bedömer att det finns behov av psykiatrisk utredning.

Stöd

 • Kreativa Unga (KUNG) är en nystartad ideell förening som syftar till att motverka psykisk ohälsa hos ungdomar. Man matchas ihop med en stödperson som genom regelbundna träffar blir en stadig anknytningspunkt under en period då du har behov av extra stöd. Det går bra att vara anonym när man hör av sig hit. Stödpersonerna är inte psykologutbildade men har alla genomgått en intern utbildningskurs.
  Tel: 070-75 79 210, mail:
 • Patientorganisationer finns för de flesta typer av psykisk ohälsa och sjukdom. Det är för många ett sätt att bryta en isolering och få mod att prata om sin psykiska hälsa. Det är ett sammanhang där man umgås och delar sina svårigheter under kravlösa förhållanden med stor respekt för den personliga integriteten. Till dessa vänder sig alla olika typer av människor; unga, gamla, mitt-i-karriären, studenter, sjukskrivna. Även om du inte har någon diagnos men lider av ångest, social fobi, utmattnings- eller stressyndrom kan dessa föreningar vara något för dig:
 • FUSIG – föreningen för utbrända och stressutsatta i Göteborg, mer info: www.fusig.se
 • ÅSS – Ångestsyndromsällskapet, har telefonjour måndag kl. 13–15, 19–21, tisdag–fredag kl. 13–15.
  Mer info: www.angestgoteborg.se
 • Självhjälpshuset Solkatten organiserar självhjälpsgrupper inom en rad ämnen utifrån deltagarnas behov och intressen. Under otvungna förhållanden samlas man kring ett ämne och samtalar (inget taltvång!) och delar erfarenheter kring livets svårigheter.
  Tel: 031-42 32 26, mail:
  Mer info: sjalvhjalp.com
 • Sjukhuskyrkan, Mariagården tillhandahåller stödsamtal och själavård.
  Pia Danielsson, diakon, tel. 031-739 11 61. Birgitta Fält, assistent, mobiltel. 0707-80 77 02
  Mer info: www.svenskakyrkan.se
  Läs också vår artikel: Anne lyssnar på dem som vill lätta sitt hjärta.

Terapi

Det finns en rad olika typer av terapi och stödsamtal. Här har vi valt att lista några av de privata alternativen som oftast har betydligt kortare väntetid än de inom den offentliga sektorn. Följande terapeuter har rabatterade priser för unga och/eller studenter.

 • Göteborgs Psykoterapiinstitut. Studentrabatt, terapisessioner av terapeuter under utbildning.
  www.gpsi.se
 • Psykosyntesinstitutet (Psykosyntesinriktning). Bedömningssamtalet tar ca 45 minuter och kostar 250 kr.
  www.psykosyntesinstitutet.se
 • Akademihälsan. Hälsofrämjande insatser för studenter vid GU och Chalmers. Tentaångest, enskilda samtal. De hjälper dig också att hitta vidare när hjälpen inte räcker till.
  Mer info: www.akademihalsan.se

Hälsofrämjande aktiviteter (gratis eller subventionerade):

 • Friskvårdsklubben. Man mår bättre av att röra på sig och det är något friskvårdsklubben har tagit fasta på. Mår man psykiskt dåligt så kan det dessutom kännas svårt att komma in i en ”vanlig” idrottsförening. Friskvårdsklubben vänder sig till personer med psykiska funktionshinder och erbjuder sina medlemmar olika aktiviteter t. ex. innebandy, badminton och bordtennis.
  Mer info: www.friskvardsklubben.se, mail: .
 • Hälsodisken Hisingen: halsodisken.vgregion.se
 • Hälsolots i Centrum och Majorna-Linné: www.halsolots.se
 • Hälsoteket i Örgryte-Härlandawww.goteborg.se
 • Hälsoteket i Västerwww.halsoteket.goteborg.se
 • Hälsoteket i Östra Göteborgwww.goteborg.se
 • Hälsoteket i Angeredwww.goteborg.se

Vägar tillbaka

 • Projektet Unga Vuxna AB är ett aktivitet/boendestöd som riktar sig till unga vuxna i åldern 18–30. Projektets syfte är att öka förutsättningarna för individen att nå ett självständigt liv när man hamnar i glapp mellan sjukskrivning och arbetsliv. Genom bl.a. arbetsmarknadsorienterade aktiviteter, boendestödsinsatser, kontinuerlig uppföljning med andra verksamheter runt individen och ett tydligt arbetslivsfokus, förväntas projektet leda till ökat välbefinnande och sysselsättning hos deltagarna. Projektets huvudsakliga samverkanspartners är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sjukvården och Socialtjänsten. Mer info på: www.esf.se
  Läs också vår artikel: Driftiga tjejer på gång med verksamhet för unga.
 • Columbus: Hjälper dig att hitta en väg tillbaka till studier/arbete. Om du mår tillfälligt psykiskt dåligt och inte är i kontakt med psykiatrin kan du erbjudas samtalsterapi förutom hjälp att hitta vägar ut i studie- och yrkesliv. Mer info på: www.goteborg.se/wps/portal/columbus
  Läs också vår artikel: Columbus – samverkansteam för unga vuxna.
 • Det statliga utbudet av stöd och hjälp för sjukskrivna och arbetslösa varierar mellan olika stadsdelar. Vanligtvis läggs en individuell plan för rehabilitering, praktik och arbetsträning upp på sikt om du har kontakt med försäkringskassan. Men även om du beviljas försörjningsstöd från socialen har du rätt till både arbetspraktik och samtalsstöd genom dem, om detta inte tillhandahålls dig från något annat håll.
 • Bor Du på Hisingen? Aktivitetshuset Bjurslätts torg har på torsdagarna öppet bara för unga vuxna i åldern 18–35 år. Man får stöd i sin återhämtning och hjälp att hitta lösningar till arbete eller studier. Verksamheten erbjuder både social gemenskap och möjlighet till olika aktiviteter. Adressen är Bjurstätts torg 1, 417 26 Göteborg. Tel: 031-367 94 89. Vägledare: 031-367 94 84.
  Köksgruppen BISTRO är under uppbyggnad på Aktivitetshuset Bjurslätts torg. Syftet med denna förberedande arbetsträning är att du får skapa rutiner och strukturer genom en meningsfull sysselsättning. De erfarenheter som du får under din tid i BISTRO skapar goda förutsättningar för framtida praktik, arbete, utbildning eller liknande aktiviteter och verksamheter.
  e-post:
 • Cicero Utveckling – arbetar för ett hållbart samhälle
  För dig som vill komma ur fas 3 och vidare till arbete eller utbildning. Cicero Utveckling har ett stort nätverk som du får möjlighet att ta del av. Kontakta Carina Magnusson för mer information, tel: 0769 – 363712. Besöksadress: Opaltorget 79, Tynnered (bredvid Apoteket). www.ciceroutveckling.se

Anhörig

 • Samtidigt som det är svårt  att hitta rätt i byråkratidjungeln, erbjuder Google närmare tre miljoner resultat på sökordet ”ångest”. Att som anhörig göra sig en bild av den drabbades situation är därför desto lättare. Men även internet har sina snårstigar. En bra och objektiv faktasida som även länkar till personliga berättelser om psykisk ohälsa är vårdguiden.  Mer info: www.vardguiden.se
 • När en människa i din omgivning drabbas av en svår kris eller självmordstankar finns det enligt CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) fyra målsättningar med första hjälpen vid psykisk ohälsa.
 1. Att skydda livet
 2. Att sträva till att hindra skadan eller sjukdomen från att förvärras
 3. Att främja tillfrisknandet
 4. Att erbjuda stöd åt den sjuka eller skadade

Mer information

 • Aktivitetskatalogen riktar sig till personer med psykisk ohälsa, men även yrkespersoner inom sjukvård, socialsekreterare, personal på försäkringskassan, personal på arbetsförmedlingen och övrig personal som kommer i kontakt med personer som lider av psykisk ohälsa i göteborgsområdet. Mer info: www.aktivitetskatalogen.se

Tips!

Om du blir sjukskriven är det en stor fördel om du är skriven på en och samma adress hela tiden, annars kommer du att hamna mellan de olika hjälpinstanserna som tyvärr oftast är strikt bundna till respektive stadsdel. Vår målsättning är att upprätthålla en aktuell lista så att den som söker hjälp så fort som möjligt ska hitta rätt.

Har Du erfarenheter av psykisk ohälsa och vill dela med dig av dina erfarenheter? Eller arbetar Du för en organisation vars arbete rör rehabilitering och stöd vid psykisk ohälsa? Hör av Dig till !

3 Comments

 1. Admira

  Hej jag lever faktisk många år med aktivitetsstöd ersättning 5000kr jag skulle gärna ta hjälp av nån slags jobb erbjudande om det gå,€ärlig talat jag är inte så stark att ta vanliga jobb pg min depression som behandlar i många år men enkla jobb kan jag ta så ber om nån kan hjälpa mig.annars jag är 44år har två flickorna som ska börja på gymnasium .situation är så att jag vill jobb för att höja ekonomin ja glömmde sega att jag lever med man som är sjukskriven så eftersom vi är gifta har jag inte rätt att söka hjälp någonstans
  Jag skulle vara glad om det finns hopp för mig tackar så mycket

  1. admin

   Hej. Vi beklagar din svåra situation. Tyvärr har vi inte resurser att ge dig professionella råd, eftersom vi inte är sakkunniga inom ekonomi och arbetsfrågor. // Redaktionen

  2. Andreas

   Hej! Vi är några som har tänkt vidare på din kommentar. Vi känner att vi självklart vill vara till din hjälp i den mån det är möjligt. Det råd vi kan ge dig är att ta kontakt med ett personligt ombud som kan hjälpa dig med kontakten med myndigheter och liknande. Ett personligt ombud kan du få kontakt med på Bräcke Diakoni. Här är en länk till deras hemsida: http://www.brackediakoni.se/enheter/personligt-ombud/

   Hoppas att det löser sig för dig och om du har några andra frågor är det bara att du hör av dig till oss igen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.