Kokbok om att trivas på jobbet
Kokbok om att trivas på jobbet

Kokbok om att trivas på jobbet

Trivas på jobbet. Ja, det vill väl alla. Men många människor har bittra erfarenheter av att den dagliga arbetskulturen inte alltid bidrar till det. Alltför lätt uppstår konflikter och missförstånd, som leder till att medarbetare mår dåligt och vantrivs. Hur undviker man de tråkiga stämningarna? Den frågan ställde sig Beatrice Alger och Carina Blomgren, författarna till boken Trivas på jobbet, som handlar om samarbete ansvar och delaktighet.

Titel: Trivas på jobbet – en bok om samarbete, ansvar och delaktighet
Text: Beatrice Alger och Carina Blomgren
Foto: Mia Bobzow
Illustration och formgivning: Pernilla Albinsson
ISBN: 978-91-980456-3-5
Utgivningsår: 2014

trivasAtt vi mår bra på vår arbetsplats är viktigt, skriver Beatrice och Carina. En bra arbetsmiljö kan göra att vi får mer energi och håller oss friska. Men vad är det egentligen som gör att vi trivs på jobbet? Författarna hörde sig för med människor på flera olika arbetsplatser om vad de tyckte var viktigt. Tydlighet. Det tyckte många var en nödvändighet. Och att arbetet inte är för svårt. Eller för lätt. Det är också viktigt att personalen på en arbetsplats visar varandra respekt. Ett arbetslag måste också kunna få känna stolthet för det de gör.

Konkreta exempel
Beatrice Alger och Carina Blomgren lyfter fram att ett gott arbetsklimat inte är något som uppstår ur tomma intet. Alla medarbetare måste bidra med viljan att påverka miljön i positiv riktning. Men det handlar även om kunskap om hur man rent praktiskt går till väga.
Det är inte självklart att alla på en arbetsplats är bra på att kommunicera. Och om en person inte vill prata eller lyssna, så blir det svårt att ge och ta emot information. Men det går att gemensamt träna sig fram till ett tydligare språk, som inte bara behöver bestå av talade ord. Andra metoder för att förstå sina arbetskamrater kan till exempel vara genom ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Om detta står att läsa i kapitlet ”Att förstå varandra och öva på att kommunicera”. Detta, och andra kapitel, är fylligt illustrerat med färgfotografier och förklarande teckningar.

Utbildning i olika steg
Boken Trivas på jobbet är upplagd som en utbildning i olika steg. Den kan läsas från sida ett, eller så kan man dyka direkt in i de kapitel som för stunden känns mest angelägna. Ungefär som i en kokbok, säger Beatrice och Carina. Det ges konkreta situationer, som är tänkta att diskuteras i grupp. Dessutom innehåller boken övningar som synliggör olika konfliktsituationer. Hur beter vi oss när det blir missförstånd? Och hur kan vi motverka att det uppstår oklarheter? Man kan också med bokens hjälp testa vilka olika roller – synliga eller dolda – som finns i den arbetsgrupp man tillhör.

Tyvärr är en vanlig anledning till dålig stämning på arbetsplatser att någon person, eller någon grupp, blir regelrätt diskriminerad. En mycket vanlig form av diskriminering är som bekant att kvinnor tjänar mindre än män, trots att de har samma utbildning och gör samma arbete. Författarna pekar också på det allvarliga i att människor alltför ofta diskrimineras på jobbet på grund av etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell identitet eller ålder. I kapitlet ”Vi jobbar tillsammans” diskuteras också de frågeställningar som dyker upp när man som medarbetare tvingas kompromissa med andra. Vi vet alla att man ibland måste ge avkall på egna idéer för att fler ska bli nöjda. Men hur handskas man med sådana situationer?

Förutom att boken tar upp en mängd skiftande aspekter på vad som kan skapa problem mellan människor på en arbetsplats – och vad som bidrar till att alla mår bra – så betonar författarna också den praktiska arbetsmiljöns betydelse för den allmänna trivseln. Hur mycket tänker vi egentligen på hur belysningen är beskaffad? Och finns det tröttande buller eller dålig ventilation, som kanske går att åtgärda om vi gemensamt tar tag i problemen?

Studiematerialet kan med fördel användas inom studiecirklar, när grupper vill förändra sin arbetsplats. Det är också så som författarna själva använder materialet. Både Beatrice Alger och Carina Blomgren möter i sin egen arbetsvardag grupper under utveckling i projektkollektivet forum SKILL i Göteborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.