New age – vår tids nyandlighet
New age – vår tids nyandlighet

New age – vår tids nyandlighet

Inom new age presenteras ett smörgåsbord av teorier och praktiker hämtade ur bland annat buddhism, hinduism, kinesisk medicin, ayurveda, paganism, västerländsk esoterism och modern psykologi. Mångas intresse för new age bygger på en önskan om personlig utveckling, och en nyfikenhet inför andlig upplysning utan att bekänna sig till någon specifik lära, gud eller profet. Men det finns också baksidor med den här, utåt sett, öppensinnade och frigörande rörelsen.

Dagens västerländska samhälle beskrivs ofta som sekulärt, trots att exempelvis åttio procent av svenskarna är medlemmar i Svenska kyrkan. De flesta av medlemmarna är dock inte aktiva utövare av den kristna tron, utan motiverar sitt medlemskap med åsikter om att Svenska kyrkan är ett viktigt kulturarv eller att de vill stötta kyrkans arbete. Likafullt kan man tydligt se att det finns ett ökat intresse för det andliga hos människor, även om de inte ansluter sig till någon av de stora världsreligionerna. Hur vi förhåller oss till gudsbegreppet förändras också över tid.

Den teknologiska utvecklingen har fundamentalt förändrat våra möjligheter att kommunicera och interagera med vår omvärld, samtidigt som vi isolerar oss framför våra skärmar. Vår levnadsstandard är i genomsnitt den högsta hittills, samtidigt som de humanitära kriserna och klimathotet är allvarligare än någonsin. Allt färre religiösa riktmärken i västvärlden har lett till en renässans för en sorts nyandlighet som till och med kan implementeras i en icke-religiös persons liv. För är det någonting vi människor inte upphör att göra så är det att söka efter svar på vad det finns för mening och mål med den här uppochnervända tillvaron som vi spenderar vår korta tid på jorden i. De stora livsgåtorna, varför vi lever och hur vi bör leva, har alltid varit föremål för vilt skilda spekulationer bland såväl tänkare och praktiker.

New age

New age är ett samlingsbegrepp för en mängd olika läror som tar avstamp i religion, mysticism, filosofi och psykologi. Precis som världsreligionerna syftar new age-rörelsen till att komma tillrätta med existentiella villrådigheter kring den fysiska världens konstruktion och människans gudomliga natur. Den nyandlighet som praktiseras idag har sitt ursprung i new age-rörelsen som uppstod under 1960-talet, men den har rötter ända tillbaka till 1800-talet.

Nästan alla anhängare av new age tror på reinkarnation och att livets syfte är att uppnå ett högre medvetandetillstånd. Det praktiska utövandet bottnar ofta i en övertygelse om att det finns ett samband mellan den kroppsliga och den själsliga varandet, och att vårt psyke är ett instrument vi kan använda för att orientera oss mellan dessa olika dimensioner. I den moderna andligheten är framförallt meditation och mindfulness stöttepelare, där vi lär oss att komma i kontakt med vårt inre. Men även andra praktiker som healing, reiki och homeopati är populära. Inom olika nyandliga praktiker ses ofta människor som energivarelser och utifrån detta perspektiv finns en övertygelse om att olika krämpor och sjukdomar beror på obalans i våra kroppsliga energier. De flesta praktiker inom new age utgår från ett holistiskt förhållningssätt, vilket innebär att kropp och själ ses som tätt sammanflätade, att kropp-känsla-tanke-själ är och behandlas som en helhet.

Inom new age är det är upp till oss själva att välja vilka delar av läror och praktiker vi vill utöva eller lära oss mer om. Eftersom det inte finns någon vedertagen föreställning om hur new age ska utövas, så kan vi skräddarsy vår egen lära efter personliga preferenser. Det finns dock ett par grundtankar som har fått starkt fäste inom rörelsen och som återkommer i mycket av den information som finns att läsa om new age;

  • Alla religioner har samma sanningsvärde och härstammar ur samma ”urkälla”.
  • Allt är ett. Människan är en del av en större helhet, precis som djuren och naturen.
  • Gud finns inom oss. Målet är att känna samhörighet med helheten.
  • Vi har trätt in i en ny tidsålder, vattumannens tidsålder, som utmärker sig genom att människor blir mer andliga och söker upplysning inom sig själva.

Till skillnad från föregående tidsålder, fiskarnas tidsålder, som präglades av dominans och lydnad, så kommer vi i vattumannens tidsålder att bli upplysta. Den nya tidsåldern innebär ett paradigmskifte där de nuvarande patriarkala och auktoritära systemen omkullkastas. En ny djupare kunskap, som står över världsreligionernas förklaringsmodeller, kommer att hjälpa oss att frångå vårt materiella och egoistiska tankesätt.

New Age Illness Shaming & attraktionslagen

Likväl finns det inom new age vissa riktningar som fokuserar på att uppfylla just materiella och egoistiska önskningar. År 2009 kom boken The Secret, som handlar om hur vi med hjälp av attraktionslagen kan skapa exakt det liv vi alltid har drömt om. Attraktionslagen går ut på att vi attraherar det vi sänder ut, i form av positiva och negativa energier. Om vi har ett positivt mindset kommer vi attrahera positiva energier – i form av exempelvis händelser, personer, pengar, materiella ting eller vad en främst behöver i sitt liv. Genom att använda positiva affirmationer ska vi kunna projicera våra önskningar och mål mot universum som sedan uppfyller dessa. Men inom new age-rörelsen finns också en långt mer stigmatiserande övertygelse om att vi faktiskt orsakar vår egen fysiska och/eller psykiska ohälsa. En del new age-förespråkare går så långt som att påstå att fysiska sjukdomar, så som exempelvis cancer, orsakas av negativa tankar. De menar att vi attraherar ohälsa genom att ha fel livsstil. På engelska finns ett begrepp som ringar in problematiken med ”victim blaming” inom new age: NAIS (New Age Illness Shaming).

Föreställningen om att vi med rätt inställning kan ta full kontroll över våra liv är problematiskt. Samtidigt som  framgång och lycka ses som ett resultat av den enskilde individens attityd, ses eventuella trauman och sjukdomar som ett resultat av att den enskilde alstrat ”negativa energier”. Att det finns någon slags ”hemlighet” vars innebörd är att vi kan få allt vi önskar om vi bara ändrar inställning till saker och ting, eller balanserar våra energier, är diskutabelt.

Kulten kring attraktionslagen bygger till stor del på rädsla – rädsla för att ta del av de svåra aspekterna av livet. För att kunna leva efter de deviser som förespråkas i exempelvis The Secret måste du acceptera ett oerhört egocentriskt liv, där din egen lycka och välgång ständigt står i centrum. Att bry sig om sina medmänniskor brukar vara ett centralt tema inom nästan alla religioner, men inom new age tycks det främsta fokuset ligga på det egna välbefinnandet.

Positivt och negativt med new age

Likväl tror jag att det finns mycket att hämta inom new age för den som har förmåga att med ett kritiskt förhållningssätt granska förekommande praktiker och den kunskap som förmedlas. Alla människor kan hitta sin egen väg i new age, oavsett bakgrund. Inom new age finns många framstående kvinnliga gurus och andliga vägledare och en stark community-känsla. New age bygger inte på hierarkier och förtryckande strukturer. Kärlek och respekt används som ledord, och en lägger ingen vikt vid sådant som skuld, skam och synd. Själva rörelsen är under ständig utveckling, vilket kan upplevas positivt i jämförelse med gamla stagnerade religioner.

Däremot bör vi vara medvetna om att det finns en lukrativ marknad inom fältet – det går att tjäna pengar på våra inneboende önskningar om lycka och välgång. Det går att tjäna pengar på vår sårbarhet. Och det är en oroande faktor, som inte bör förminskas eller glömmas bort, oavsett kärleksbudskap eller löften om samhörighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.