Elaine N. Aron: Den högkänsliga människan
Elaine N. Aron: Den högkänsliga människan

Elaine N. Aron: Den högkänsliga människan

Nu har den äntligen kommit i svensk översättning! Den revolutionerande boken som bekräftar, förklarar, förstår, omvärderar och uppvärderar det högkänsliga personlighetsdraget. (För mer info om begreppet, se tidigare artikel av Angelica Larsson).

Titel: Den högkänsliga människan – konsten att må bra i en överväldigande värld
Författare:  Elaine N. Aron
Genre: fakta, psykologi
Förlag: Egia förlag
Utgivningsår: 2013

Man kan kalla boken de högkänsligas bibel – skriven av psykologen och professorn Elaine N. Aron som forskat inom ämnet i många år. Det var hon som myntade begreppet Highly Sensitive Person (HSP). Denna bok gavs först ut 1996 och har nu kompletterats med de senaste årens intressanta forskning. Boken är högaktuell idag, när det skrivs allt mer om människor med extrautvecklat nervsystem.
Elaine N. Aron upptäckte likheter hos vissa personer och lyckades tydliggöra ett tidigare inte så uppmärksammat personlighetsdrag. Visst har man tidigare belyst begreppet inåtvändhet, men alla högkänsliga är inte inåtvända, så det är inte riktigt samma sak.bok
Författaren menar att högkänsliga tar in och bearbetar saker på en djupare nivå än andra. Människor med denna personlighet har ofta bra intuition och är kreativa och samvetsgranna. De har också en väl utvecklad empatisk förmåga. Men ett problem är att de lätt drabbas av överstimulering – de blir mer påverkade än andra av både positiva och negativa händelser och situationer.
”Den högkänsliga människan” är fylld med forskning och fakta, men också av Elaines personliga anekdoter och berättelser från högkänsliga personers liv. Hon förklarar tydligt och engagerat så man lär sig mycket. Till exempel för hon en diskussion för och emot läkemedel och olika terapier.
Vi ges en allomfattande genomgång av hur man som högkänslig påverkas starkt av barndom och miljö, och hur man lär sig att hantera världen och förhålla sig till den. Många högkänsliga lär känna igen sig, läsningen blir som en terapi, som väcker minnen och kommer med förklaringar.
Det framgår till exempel hur man påverkas av normer i samhället om hur en människa ska vara och fungera, och hur högkänsliga – ofta i negativa ordalag – ses som överkänsliga, blyga och konstiga. Självbilden hos många högkänsliga är därför onödigt negativ. Men författaren menar att blyghet egentligen inte finns och förklarar också varför högkänslighet ofta misstolkas som det.

Med hjälp av boken kan man förstå sig själv bättre. Man får tips om vad som behövs för att skapa balans. När man ser sin livssituation i ett nytt ljus kan man göra viktiga omvärderingar. Boken kan också vara till stor hjälp när man behöver läka sår från det förflutna och se vilka speciella styrkor man har.
Författaren belyser exempel på sociala relationer, och situationer. Till exempel kärleksförhållanden. Hon tar upp hur man sätter gränser och skapar en bra balans, man får konkreta förslag på både psykiska och fysiska metoder att hantera överstimulering.

Det mest fantastiska är nog ändå hur boken lyfter fram högkänsligas viktiga plats i världen.
Det framgår att högkänsliga kan tillföra samhället mycket och ge både sig själva och sin omgivning mycket glädje. Vi får bland annat veta att det finns intressant forskning kring varför många högkänsliga överlever svåra förhållanden, som till exempel koncentrationsläger – och kanske till och med lyckats hjälpa andra att överleva
Elaine N. Aron berättar också om hur de högkänsliga genom tiderna haft roller som andliga/moraliska ledare och rådgivare. De har manat till eftertänksamhet och gett goda råd  till hetsiga ”krigarkungar” att inte hals över huvud ge sig in i situationer som kanske inte är så genomtänkta. Högkänsliga personer är, som sagt, de som tänker efter och fattar välgrundade och genomtänkta beslut – om de inte blir överstimulerade.

När man läst denna bok får man verkligen klart för sig att högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag. Men de jobbiga situationerna, med överstimulering och negativa eller feltolkade beteenden, finns det lösningar på.

Denna fantastisk lärorika bok hjälper en att växa som människa och få bättre självförtroende och självkännedom. Läs den!

Fler artiklar av Angelica Larsson om begreppet högkänslighet:
Älska dig själv en guide för särskilt sensitiva
Högkänslig personlighet
Drunkna inte i dina känslor

One comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.